Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak docenił nasze działania i objął patronatem honorowym nasz projekt "Wolontariat z Klasą".

Z radością informujemy, że Wojewoda Wielkopolski Pan Piotr Florek został Patronem Honorowym projektu "Wolontariat z Klasą - program rozwoju aktywności społecznej gimnazjalistów".

Z radością informujemy, że patronat honorowy nad projektem "Wolontariat z Klasą" objęła Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak.

Trwa nabór szkół gimnazjalnych do nowego projektu „WOLONTARIAT Z KLASĄ – program rozwoju aktywności społecznej gimnazjalistów", zakładającego tworzenie Szkolnych Klubów Wolontariatu lub ich rozwijanie poprzez wdrażanie innowacyjnego programu edukacyjnego „Szacun dla wszystkich”. Projekt trwa od 2 lutego 2015 roku do 30 kwietnia 2016 roku. Partnerem projektu jest Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z Konina.

Kolejna inicjatywa w ramach projektu WOLONTARIAT Z KLASĄ za nami! Tym razem w akcji mogliśmy oglądać Wolontariuszy z Gimnazjum w Puszczykowie, którzy zaangażowali się w pracę wolontariacką na rzecz Stowarzyszenia Centrum Wspomagania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych BRATEK.