W atmosferze inspiracji, wspólnej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk 12.04.2016 roku odbyło się Seminarium podsumowujące dotychczasową realizację programu edukacyjnego WOLONTARIAT Z KLASĄ.

 W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu na zaproszenie Stowarzyszenia CREO spotkali się specjaliści, działacze organizacji pozarządowych, dyrektorzy, nauczyciele oraz inni entuzjaści szerzenia idei wolontariatu w edukacji i społecznej aktywizacji uczniów.

Serdecznie dziękujemy wspaniałym prelegentom, którzy podzielili się doświadczeniem związanym z przygotowaniem młodzieży do roli wolontariuszy, dobrymi praktykami oraz sukcesami w angażowaniu uczniów w inicjatywy wolontariackie i rozwijaniu działalności Szkolnych Klubów Wolontariatu.

Dziękujemy także wszystkim przybyłym na to wydarzenie. Wspaniale było ponownie spotkać się w gronie nauczycieli, którzy pełniąc funkcję Opiekunów Szkolnych Klubów Wolontariatu stają się wzorem do naśladowania!

Projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji.