Silna grupa z CREO w osobach Agnieszki, Anastazji, Karoliny i Ryśka przeprowadziła w Gimnazjum w Stęszewie warsztaty z wykorzystaniem symulatora starości.

Po krótkim wstępie dotyczącym ogólnych problemów fizycznych z jakimi na co dzień spotykają się osoby starsze, wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu w Gimnazjum w Stęszewie mogli "zmierzyć się" z symulatorem starości. Emocji było co niemiara. Co najważniejsze młodzież bardzo doceniła zajęcia i padły z ich ust ważne stwierdzenia, iż teraz z większym szacunkiem i zrozumieniem będą odnosić się do osób starszych.