Wspominamy miniony rok szkolny i zajęcia dotyczące starości w Gimnazjum nr 6 w Poznaniu :) Zajęcia poprowadziła Ania Kubiak z Centrum Inicjatyw Senioralnych.